I början av november skrev 15 läkare på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm under sina uppsägningar. Anledningen var att medicinklinikens verksamhetschef fått lämna sitt uppdrag, och kravet från läkarnas sida var att hon skulle få återgå till sin tjänst.

Dessutom fick ett rykte om att medicinjouren skulle läggas ner läkarna att kräva förtydliganden kring sjukhusets framtid. Enligt Katrineholms-Kuriren var just medicinjourens vara eller icke vara anledningen till att den tidigare verksamhetschefen fick lämna sin post.

– Det fanns inget beslut på högsta nivå inom hälso- och sjukvårdsledningen om att lägga ner jouren, men föregående verksamhetschef ska ha fått information av den tidigare divisionschefen att man planerade att lägga ner den. Och enligt vad hon har sagt i media var det efter att hon inte ställt upp på det som hon fick gå från sin post, säger Elin Karlsson, vice ordförande i Sörmlands läkarförening och den som företrätt läkarna.

Senare fick även divisionschefen lämna sin post, och i förra veckan fick konflikten en lösning. Dan Hegewald, som tidigare varit verksamhetschef och nu var en av de läkare som protesterade mot att hans företrädare fick gå, blev ny verksamhetschef, och enligt Elin Karlsson är det en tillsättning som läkarna på Kullbergska sjukhuset är nöjda med.

– Det var den lösning som läkarna tyckte var den bästa under rådande omständigheter.

Därmed drogs även uppsägningshotet från de 15 läkarna tillbaka.

Det står också klart att det inte finns någon plan från vare sig den politiska ledningen eller den översta hälso- och sjukvårdsledningen på att ta bort medicinjouren från sjukhuset.

– Akutverksamheten ska vara kvar, oförändrad, säger Elin Karlsson.

Hon menar också att det finns lärdomar att ta med sig från de gångna veckorna. Med bättre kommunikation hade utgången kunnat bli en annan.

– Det är väldigt viktigt om man planerar förändringar att berörd personal får vara med i diskussionen. Det här skapar ju en oerhörd oro. Sen är det en väldigt tråkig situation där en verksamhetschef och en divisionschef försvann.