Motionen som lagts av Johan Edstav (MP), landstingsråd i Landstinget i Uppsala län avslogs i enlighet med SKL:s styrelses förslag till beslut. Motionen innehöll förslag om att SKL ska inleda förhandlingar med Läkarförbundet i frågan. I sitt förslag till beslut skrev styrelsen bland annat att »det är arbetsgivaren och inte SKL som bäst kan avgöra vilka arbetstidssystem som ska tillämpas i den egna verksamheten«.

Helt avvisat blev dock inte förslaget, enligt Dagens Medicin som citerar SKL:s vice ordförande Anders Henriksson (S):

– Arbetstider och schemaläggningar är centrala för oss för att kunna klara av vården på alla tider på dygnet. Joursystemet är en central fråga. Vi behöver fundera på vilka konsekvenser olika modeller får. I dag har vi över 100 lokala arbetstidsmodeller. Styrelsen och förhandlingsdelegationen tar med sig frågan in i framtiden.

Läs även:

Politiker vill fasa ut joursystemet