Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har antalet anmälda fall av infektioner med ESBLcarba ökat kraftigt de senaste åren och nästan fördubblats sedan i fjol. I år har hittills 85 fall rapporterats, vilket kan jämföras med 23 fall under 2012 och 47 fall 2014.

– Vi har sett en ökning under hela det här året, men det är också viktigt att komma ihåg att det fortfarande är väldigt få fall, även om det är en kraftig ökning, säger Malin Grape, enhetschef antibiotika och vårdhygien vid Folkhälsomyndigheten.

Vad den kraftiga ökningen beror på är dock för tidigt att säga och i de flesta av fallen handlar det om personer som inte är sjuka. I stället är det människor som den svenska sjukvården hittat i screening, vilket i sig är ett bevis på att det arbetet fungerar, menar Malin Grape.

Hon säger också att det är tack vare det effektiva förebyggande arbetet som de europeiska jämförelserna visar att Sverige ändå är förskonade från den här typen av bakterier.

– Det är självklart oroande att man ser en så kraftig ökning, men samtidigt är det väntat. De här resistenta bakterierna finns och förekommer i många delar i världen, och de kommer att fortsätta öka här. Det vi kan göra är att se till att de inte sprids mer än nödvändigt.