Att ställa om till ett hållbart samhälle är en förutsättning för att behålla hälsa och välfärd, och de utsläppsmål som sätts vid FN:s klimatmöte i Paris i nästa vecka kommer att lägga grunden för vår och kommande generationers hälsa, skriver Sofia Lindegren och medförfattare.

Frågan om den framtida hälsan ligger nu i beslutsfattarnas händer, men rikspolitiken släpar efter i klimatfrågan, menar artikelförfattarna. Genom att leva hållbart skapas en rad synergier mellan klimat och hälsa. De efterlyser mod hos politikerna att våga utmana väljarna bland annat genom att införa politiska styrmedel för att minska konsumtionen av animaliska produkter, något som skulle gynna såväl klimat som hälsa. Köttkonsumtionen bör minska och det kött som äts bör komma »från hållbar produktion, till exempel naturbeteskött som bidrar till mångfalden av växter och djur i det öppna landskapet«. 

Fler artiklar:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!