Problemen med dagens metoder är många, menar Läkaresällskapet, och den medicinska bedömning som man i Sverige lägger stor vikt vid, där röntgen av skelett och/eller tänder oftast ingår, är för oprecis. Enligt Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, är precisionsproblemen särskilt stora när det handlar om barn i just övre tonåren.

– Med en felmarginal på upp till två respektive fyra år innebär det att vare sig skelett- eller tandröntgen kan påvisa aktuell ålder med tillräcklig precision för att vara användbart för åldersbedömning. Vi vill att Socialstyrelsen gör en ingående analys av de etiska problemen i denna fråga; det är varken medicinskt eller etiskt acceptabelt att genomföra åldersbedömningar med dagens oprecisa medicinska metoder, säger han i ett uttalande på Läkaresällskapets hemsida.