Det är arbetsgivarens tillämpning av löneavtalet när löneavtalet inte anger en nivå för löneökningen lokalt som är anledningen till begäran, enligt Läkarförbundets chefsförhandlare Karin Rhenman. Förhandlingen rör tillämpningen vid Karolinska universitetssjukhuset och några andra lokala förhandlingar.

Det nu gällande fyraåriga avtalet slöts i maj 2013. Det innehöll en garanterad nivå, 2,2 procent för 2013 och lika mycket 2014, men 2015 och 2016 är så kallat sifferlösa. Lönen förhandlas lokalt utan garanterade nivåer. Läkarförbundets mål för det lokala varvet 2015 var minst 2,5 procent. Det visade sig vara svårt att uppnå, särskilt i Stockholm och Mälardalen. 

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, sa till Läkartidningen nyligen:

– Jag har varit med i mer än tio år, och det här är absolut det tuffaste varvet jag har varit med om. Vi ligger långt under 2,5 procent. Situationen är mycket kärv. Det har varit väldigt svårt att få till förhandlingar. Arbetsgivaren har på vissa enheter bara lagt ut bud, utan förhandling om varje medlem, säger Johan Styrud.

I den centrala förhandlingen kan inte den generella nivån förhandlas om. Däremot kan det sätt som översynen gått till på och hur fördelningen gjorts bli föremål för förhandling.

De centrala förhandlingarna kan starta först efter att den lokala förhandlingen mellan Stockholms läkarförening och Stockholms läns landsting är avslutad, vilket kan betyda tidigast nästa vecka.

Läs tidigare:

Första året med sifferlöst avtal: Läkarförbundet överväger att begära central förhandling

Avtal 2013: Nytt fyraårigt avtal delvis sifferlöst