– Klimat och hälsa är nära sammankopplat och det är viktigt att läkarkåren hjälper till att uppmärksamma detta. Ur ett hälsoperspektiv måste åtgärder vidtas mot klimatförändringarna, säger Heidi Stensmyren på Läkarförbundets webbplats med anledning av att förbundet skrivit under uppropet.

Tidigare i höst gav världsläkarorganisationen WMA uppropet sitt stöd.

Läs mer: WHO uppmanar: Skriv under för klimat och hälsa

Alla artiklar om klimat och hälsa:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!