Det är första gången som Läkemedelsverket vänder sig till hälso- och sjukvårdens anställda med ett allmänt säkerhetsseminarium, och förhoppningen är att det ska kunna bli ett återkommande inslag. Tidigare har Läkemedelsverket vänt sig främst till läkemedelsindustrin med en årlig så kallad Farmakovigilansdag.

En anledning till att Läkemedelsverket vill bjuda in personal inom hälso- och sjukvård, utöver att uppmärksamma patient- och läkemedelssäkerhet, är att få in fler biverkningsrapporter.

– Det är ett sätt för oss att kunna uppmärksamma och hitta olika säkerhetsproblem, och vi är väldigt angelägna om att få in dem. Jag är mycket väl medveten om att man inom hälso- och sjukvården har en mycket ansträngd situation, men jag vill gärna uppmuntra till biverkningsrapportering, säger Anna-Lena Berggren, gruppchef på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Ett annat syfte är att skapa en större medvetenhet kring vad myndigheten gör i olika frågor, men också lyssna av om det finns ämnen som hälso- och sjukvårdspersonal önskar ha mer information kring.

– Jag upplever att vissa delar av verksamheten är välkända, till exempel Giftinformationscentralen, kliniska prövningar och licenser. Andra är mindre kända, så som medicinteknik och regelverket kring det, säger Anna-Lena Berggren, 

Utöver information kring Läkemedelsverkets roll i patientsäkerhetsarbetet är olaga läkemedelshantering och medicinteknisk säkerhet två av programpunkterna. Men också paracetamolintoxikationer.

– Det är en fråga som har rönt stor uppmärksamhet nationellt och där vi har tagit ett beslut om en något begränsad tillgänglighet utanför apotek. Under seminariet kommer vi prata om orsakerna till beslutet, säger Anna-Lena Berggren.