Avgående ordföranden Teodor Svedung Wettervik och ledamöterna under fullmäktigemötet i Örebro. Foto: Teodor Svedung Wettervik

Frågan togs upp redan förra året, men behövde då förankras ytterligare bland medlemmarna. Anledningen till namnbytet är dels att MSF förväxlas med andra organisationer, dels att namnet inte ger en tydlig signal om vad organisationen står för.

– Nu får vi en tydligare koppling både till förbundet och att vi är läkarstudenter, säger ordförande Teodor Svedung Wettervik som sitter kvar på sin post fram till årsskiftet.

Ny ordförande från den 1 januari 2016 blir Linus Perlerot, Uppsala, och ny vice ordförande blir Vilgot Lagergren, Örebro. Även styrelsen blir helt ny.

Läs tidigare:

Inget namnbyte nu – men frågan ska utredas