Läkemedelsverket påminner på sin webbplats om att beslutet fattades i april. Bakgrunden är »en ökning av antalet förgiftningar i självskadesyfte där tillgänglighet till paracetamoltabletter som kan sväljas hela bedöms vara en betydelsefull riskfaktor.«

Beslutet handlar enbart om tabletter som är avsedda att sväljas hela. 

Läkemedelsverket har bedömt att tillgängligheten till paracetamol inte kommer att försämras. Detta då paracetamol i form av till exempel brustabletter fortfarande kommer att kunna köpas i detaljhandeln.