Sjukvården skulle kunna förbättras om joursystemet för läkare fasades ut. Det skriver Johan Edstav (MP), landstingsråd i Uppsala, i en debattartikel på SvD.se den 8 november. Bland annat menar han att de många kompensationstimmar som jourläkare samlar på sig tas ut i ledighet, ofta i form av hela veckor, vilket för med sig att det blir färre läkare i tjänst under dagtid. I stället vill Johan Edstav se schemaläggningsmodell.

Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, menar att utgångspunkten för debattartikeln bygger på en missuppfattning.

– Läkare är redan i dag schemalagda och arbetar 40 timmars veckor, och utöver det arbetar de jour på kvällar och nätter. Med det joursystemet kan arbetsgivaren på ett flexibelt sätt åstadkomma en bra läkarförsörjning för dygnets alla tider, säger hon.

Heidi Stensmyren säger också att man från förbundets sida tycker att frågor av den här karaktären ska lösas mellan parterna och inte politiskt.

I en motion till Sveriges Kommuner och landstings, SKL:s, kongress i Karlstad den 11–12 november föreslår Johan Edstav att SKL ska inleda förhandlingar med Läkarförbundet om att fasa ut joursystemet.

SKL:s styrelse föreslår dock att kongressen ska avslå motionen och skriver bland annat i sitt motionssvar att »det är arbetsgivaren och inte SKL som bäst kan avgöra vilka arbetstidssystem som ska tillämpas i den egna verksamheten«.

Om motionen ändå går igenom kan en sådan förhandling tidigast påbörjas 2017.