Regeringen föreslår ett tillfälligt stöd till landstingen på 1 470 miljoner kronor för att de ska kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Om förslaget i ändringsbudgeten – som överlämnades till riksdagen under torsdagen – antas, kan medlen finnas tillgängliga i december för att kunna täcka ökade kostnader både 2015 och 2016, skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande. Pengarna fördelas med hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända i varje landsting (se tabell).

Västra Götalandsregionen är det landsting som enligt förslaget får störst del av de 1 470 miljonerna, räknat i kronor och ören.

– Det är givetvis efterlängtade medel till hälso- och sjukvården, men hur de pengarna kommer att fördelas är alldeles för tidigt att svara på, säger Staffan Cavefors, avdelningschef för Vårdbehov och patientsäkerhet inom Koncernstab hälso- och sjukvård i regionen.

Han säger att läget bedöms som ansträngt i regionen och redan innan nyheten om det extra tillskottet fanns ett förslag på åtgärder kopplade till flyktingsituationen. De ska presenteras på hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde på onsdag.

– Vi ser att behovet är som störst och insatserna behövs allra mest vid första linjens sjukvård. Men nu när det kommer nya pengar så får vi titta på ytterligare åtgärder, säger Staffan Cavefors.

Som Läkartidningen tidigare berättat finns det bland Skånes vårdcentraler en oro för hur resurserna ska räcka till flyktingarna. I regeringens förslag tilldelas just Region Skåne 182 miljoner kronor – ett tillskott som välkomnas.

– Det är jättebra att man har satt av pengar även till landstingen, det har varit ganska mycket fokus på statliga myndigheter och kommuner när det gäller flyktingmottagandet. Initialt ser vi att vi kommer att få ökade kostnader för hälsokontroller och för att kunna erbjuda tolkar i vården, vilket är viktigt ur ett rent patientsäkerhetsperspektiv, säger Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör Ingrid Bengtsson-Rijavec.

Hon menar också att det är positivt att regeringen tittat på hur antalet flyktingar fördelas på landsting och kommuner, i stället för att basera det på antalet invånare.

Dock menar Ingrid Bengtsson-Rijavec att regeringen behöver ha framtida ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården samt tandvård i åtanke, eftersom man inte kunnat ta höjd för dagens situation. Därför hoppas hon att stödet inte bara är en kortsiktig satsning.

– Vi kommer inte ha några problem med att hitta sätt att använda pengarna.

I ett pressmeddelande från Region Jämtland Härjedalen säger regionstyrelsens ordförande, Ann-Marie Johansson (S):

– Det är jättebra att regeringen föreslår extra pengar till sjukvården för hälsoundersökningar och annan sjukvård till flyktingar och asylsökande. Det gör det möjligt att ta in extra personal och underlätta ett bra mottagande.

Läs tidigare:

Oro i Skånes primärvård för hur resurser ska räcka till flyktingar

Så här många miljoner kronor respektive kronor per invånare* får landstingen:
Blekinge 37,8 mkr238 kr/invånare

Dalarna 

63,2220

Gotlands kommun 

1,322

Gävleborg 

67,4234

Halland 

42,7135

Jämtland

29,3225
Jönköping58,9168
Kalmar 71,1290
Kronoberg 42,7220
Norrbotten 48,5189
Skåne 182139
Stockholm 177,580
Södermanland 59,5207
Uppsala 29,684
Värmland 61,6218
Västerbotten 32,1120
Västernorrland 59,7238
Västmanland 53,5200
Västra Götaland 230,9139
Örebro 63213
Östergötland 57,8129

 *) Belopp i kronor/invånare inkluderat asylsökande och nyanlända. Befolkningen den 31 december 2014 + asylsökande per den 1 november 2015 (ögonblicksbild) + nyanlända januari–september 2015. 

Källa: Regeringskansliet