»Vi vill göra politiker och befolkningen medvetna om att vi på hälsocentralerna i dag inte kan erbjuda den vård och service vi skulle önska.« Så börjar ett upprop som publicerades i lokaltidningen Norran den 18 november. Undertecknare är läkarna på hälsocentralerna i Skellefteå.

Vårdcentralerna i Skellefteå har länge haft problem med läkarbrist och underbemanning (se LT nr 9–10/2013), men nu har situationen förvärrats ytterligare. Impulsen till uppropet kom när distriktsläkarna på ett fackligt möte nyligen fick ta del av siffror på läkarbemanningen, vårdcentral för vårdcentral, i hela Västerbotten.

Siffrorna, som räknas fram av landstinget, visar att vårdcentralerna i Skellefteå tätort befinner sig i en mycket allvarlig situation. Normen är att det ska finnas 1 500 listade invånare per heltidsarbetande allmänläkare. Men på vårdcentralerna i Skellefteå tätort har varje läkare, omräknat till heltid, mellan cirka 2 500 och cirka 3 500 listade personer.

På vårdcentralen Kåge–Moröbacke, där läkarbristen är störst, har varje heltidsläkare 3 458 personer listade. Och då är stafettläkarna inräknade. Räknar man bort dem, stiger siffran till över 4 000.

– Om inget görs riskerar primärvården i Skellefteå att braka ihop, säger Viktoria Strömberg, som är distriktsläkare vid Kåge–Moröbacke hälsocentral och även studierektor. Redan nu har vi stor brist på handledare, och utan handledare blir det ännu svårare att rekrytera.

Hon har skrivit på uppropet, och hoppas att det ska få politiker och allmänhet att uppmärksamma problemet. Vad som behövs, säger hon, är bland annat att skydda de anställda så att de får en rimlig arbetsmiljö, och att läkarna ska kunna vara trygga med att de inte behöver ha fler än 1 500 listade.

Förutom uppropet arbetar primärvårdsläkarna i Skellefteå nu också för att få till stånd en anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Situationen är akut, säger Viktoria Strömberg. Men jag tror ändå inte att det är för sent att vända utvecklingen.