Sven Blomqvist, Margareta Falk Hogstedt, Gösta Alfvén och Elisabeth Wijnbladh. Foto: Elisabet Ohlin

Varför är ni här?

– Det här med klimatförändringar är viktigt för folkhälsan och viktigt över huvud taget för framtiden i världen, men folkhälsoaspekten har inte kommit fram så mycket så det är vår speciella nisch, sa Sven Blomqvist, ordförande i Läkare för miljön.

– Det är 2000-talets största globala hälsofråga, sa Margareta Falk Hogstedt, styrelseledamot.

– Forskningen har i dag redan visat att flera miljoner redan har dött av klimatförändringar på grund av torka, hungersnöd, migration, krig, översvämningar, för att nämna några bitar, sa Gösta Alfvén.

– Nästan alla miljöfrågor har relation till människors hälsa, sa Elisabeth Wijnbladh, styrelseledamot.

Tusentals manifestationer hölls runt om i världen på söndagen för att sätta press på förhandlarna att förhindra katastrofala klimatförändringar. Klimatmötet i Paris pågår den 30 november–11 december.

Läs mer:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!