Primärvården i Region Skåne dras med ungefär samma problem som primärvården i resten av landet. Det är många vakanser på vårdcentralerna, och för att nå en fullt utbyggd primärvård i Skåne krävs att ytterligare minst 200 specialistläkare knyts till vårdcentralerna.

Det anser Läkarförbundet med stöd av uppgifter från förbundets nya primärvårdsenkät (se LT nr 44-45/2015). I dag den 25 november inledde Läkarförbundet sin landsomfattande turné »Sverigeronden« med ett besök i Kristianstad, och inför detta har man plockat ut en del data ur enkäten som gäller just Region Skåne.

Analysen visar att läget när det gäller bemanning och vakanser inte är bättre än genomsnittet. Som en följd av det uppger var fjärde specialistläkare i den skånska primärvården att de inte skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig.

Skillnaderna är stora beroende på vilken vårdcentral läkarna arbetar vid. På fullbemannade vårdcentraler kan nästan alla rekommendera sin vårdcentral. Andra positiva faktorer är att verksamhetschefen är läkare, och att vårdcentralen drivs i privat regi.

Ett område där Region Skåne skiljer ut sig är synen på IT-systemen. Endast en av hundra specialistläkare instämmer helt i att IT-systemen är bra och underlättar det dagliga arbetet. Så många som 64 procent tar helt avstånd från att systemen är bra. Det betyder att primärvårdsläkarna i Skåne är de minst nöjda i hela landet med hur IT-systemen fungerar.