Heidi Stensmyren. Foto: Rickard L. Eriksson

Vad är Sverigeronden, Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande?

– Det är ett samarbete där vi lokalt och centralt i Läkarförbundet slår ihop våra resurser. De lokala företrädarna har ju god kännedom om de lokala villkoren, men vi centralt har större kansliresurser och kan ta fram material och underlag.

Varför gör ni den här satsningen?

– Vi kan prata med SKL centralt och departementen, men det är landstingen som driver och styr hälso- och sjukvården, och då är det är viktigt att jobba direkt mot landstingen. Särskilt när vi ser de stora utmaningarna just nu, med bemanningsproblem och underfinansiering.

Finns det några frågor ni från centralt håll gärna vill ta upp med samtliga landsting?

– Det kan variera, men vår primärvårdsenkät vill vi gärna ta upp, det är ett nytt och aktuellt material och läkarförsörjningen i primärvården är ju inte koordinerad på nationell nivå av SKL utan varje landsting bestämmer, så då passar det ju utmärkt att vi spaltar ner vår statistik på landstingsnivå.

Vilka kommer att vara med på mötena?

– Jag kommer att vara med, och så långt det går även förste och andre vice ordförande i Läkarförbundet, och så representanter för lokalföreningen, lite beroende på vilka som har möjlighet.

Vilka vill ni träffa från landstingen?

– Vi vill gärna träffa både politiker- och tjänstemannasidan, för båda är viktiga. Men det är upp till dem vilka vi får träffa.

Hur tid kommer det att ta?

– Målet är att träffa alla landsting på ett år.

Hur många har tackat ja hittills?

– Fem har tackat ja, förutom Skåne är det Västerbotten, Kalmar, Stockholm och Östergötland. Och så har vi några som vi fortfarande bollar lite datum med.