Statistiken som ligger till grund för sammanställningen är hämtad från Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, och rör 2014. Siffrorna som presenteras är ett genomsnitt av antal besök inom den psykiatriska specialistvården per invånare. Enligt dessa hamnar Stockholm högst upp på listan med 0,72 besök, på andra plats Västerbotten med 0,59 besök och som nummer tre Uppsala med 0,49.

Minst kontakt med psykiatrin har invånarna i Värmland med 0,32 besök per invånare. Halland, Kronoberg och Östergötland placerar sig på platsen strax över med motsvarande siffra på 0,34. Snittet för riket ligger på 0,43 besök, ovägt medel.

Statistiken avser egen produktion och produktion utförd av annan vårdgivare. En viktning utifrån skillnader i resursåtgång har gjorts och ett besök hos andra kategorier än läkare antas motsvara 40 procent av ett läkarbesök.