En första uppföljning av resultatet av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, för att korta väntetiderna i cancervården presenteras nu av Socialstyrelsen. Som Läkartidningen tidigare rapporterat om omfattar satsningen två miljarder kronor under 2015–2018.

Under hösten har fem cancerområden – prostata, urinblåsa och urinvägar, huvud och hals, blod samt matstrupe – ingått i arbetet med att standardisera vårdförloppet, och uppföljningen visar att väntetiderna skiljer sig mellan dessa.

– Vi ser att väntetiderna för prostatacancer och blås- och urinvägscancer för de allra flesta är betydligt längre än de fastslagna målen, medan vissa landsting redan når målen för huvud- och halscancer i vissa delar av vårdförloppet, säger Jens Wilkens i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Uppföljningen visar också att skillnaderna i regionernas personalkategorier avspeglas i hur väl cancervården fungerar.

– Antalet patologer har blivit fler, däremot varierar tillgången över landet och det råder brist framför allt i den norra regionen. Även tillgången till onkologer och specialister som utgör centrala stödfunktioner för cancerdiagnostik samt specialistsjuksköterskor varierar stort, säger Jens Wilkens i pressmeddelandet.

2016 ska mål för ytterligare tio diagnosområden införas.