Det finns i dag exempel på barn som är födda tidigare än dagens abortgräns på 22 veckor. Karin Källén, professor vid Lunds universitet som är expert på statistik kring extremt för tidigt födda, säger till Sveriges Radios Ekot att det »verkar sannolikt att man skulle kunna överleva i alla fall i vecka 21 plus sex dagar och det finns exempel på det«.

Ekot har också pratat med Ann Edner, som är barnläkare vid Akademiska sjukhuset och sitter i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation, som menar att hon vill värna aborträtten, men att gränsen bör tidigareläggas med runt en vecka. Och i samma media säger överläkare Gunnar Sjörs, som håller i det nationella neonatala kvalitetsregistret, att det i enstaka fall går att rädda barn som är födda i vecka 21.

Göran Ewerlöf, ordförande i Socialstyrelsens rättsliga råd, säger till Ekot att lagen är tydlig i att aborter endast får utföras om fostret är yngre än att det kan leva utanför magen med medicinsk hjälp. Dagens gräns för sena aborter skulle därför kunna komma att sänkas, om barn bevisligen kan räddas tidigare än så.

Göran Ewerlöf säger vidare till TT att en eventuell ändring av gränsen måste bygga på solid forskning, vilket han menar i dag inte finns. TT skriver också att rådet just nu inte ser någon anledning att sänka abortgränsen.

Lena Marions, docent och överläkare, ledamot av det rättsliga rådet samt medicinsk redaktör för gynekologi och obstetrik på Läkartidningen, menar att rapporterna om att man lyckats rädda enstaka foster innan vecka 22 egentligen inte har med svensk abortlag att göra.

– Abortgränsen behöver under inga omständigheter ändras. I svensk abortlag finns det ingen övre gräns, utan lagen säger att man inte får göra ett avbrytande om fostret kan antas vara livsdugligt utanför livmodern. Sen finns det praxis hur man uppfattar det här och i dag uppfattar man det till högst 21+6 om inte fostret har en dödlig skada. Men det är väldigt få aborter som görs i den tiden överhuvudtaget, säger hon.