Möjligheterna att bedriva en god sjukvård påverkas av bristen på sjukvårdstolkar. I värsta fall kan det handla om liv och död för patienten. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren till Svenska Dagbladet. Utan tolk kan missuppfattningar och kommunikationsproblem mellan patient och läkare leda till att patienten inte får rätt vård eller någon vård alls.

Enligt en undersökning bland 3 600 underläkare, som Läkartidningen tidigare berättat om, upplevs bristen på tolkar som ett stort problem som kan leda till en ojämlik vård.

Enligt Svenska Dagbladets artikel finns det ett akut behov av tolkar i dari och tigrinja, samt ett stort behov av tolkar i pashto.

Läs tidigare:

Rapport från Sylf: Tolkbrist riskerar att leda till ojämlik vård