Linus Perlerot. Foto: Per Enström

Vem är du?

– Jag är en driven person, vilket naturligtvis är en ganska tom term. Dock är mitt främsta drag min aldrig sinande källa av energi. Det, tillsammans med min vilja att skapa och förändra, är det jag menar när jag säger driven. Jag tycker att det är en av mina stora styrkor och tror att det gjorde att flera oberoende nominerade mig till ordförande. Jag älskar att få med mig folk och jag lägger ner mycket engagemang på att få andra att brinna för frågor. Mer personligt är jag väldigt glad och engagerad i människor och livet runt mig. Jag har en stark känsla för vad som är rätt och fel och ser mig själv som pliktetiker. Det är viktigt att göra det en kan för att det som är rätt ska ske. 

Vilka är de viktigaste frågorna för dig som ordförande?

– Det finns en stor osäkerhet kring AT-tjänster bland läkarstudenter. Det är uppenbart att vi sitter i en situation där de som är beslutsfattare, alltså landstingspolitiker, hellre skjuter frågan ifrån sig. Detta trots att ansvaret för antalet AT-platser är deras beslut. Det, tillsammans med att regeringen vill ha fler platser på läkarprogrammet, gör ju att vi ganska naturligt känner en osäkerhet. Där har vi en av de starka essenserna för det jag kommer att fokusera på. Hur vi på andra sätt kan nå dessa beslutsfattare.

– Det andra är att läkarprogrammen i Sverige har en heterogenitet och på flera orter har utbildningen underkänts. I svallvågorna från det har det också gjorts många lokala ad hoc-lösningar. Jag tror att vi genom den samordning vi har inom MSF och Läkarförbundet kan nysta i de problemen och skapa bättre förutsättningar för att utbildningen blir av högre kvalitet.

– Dessa båda saker kommer att kräva att vi som organisation måste bli mer sammansvetsade, bättre på att samarbeta och hitta nya vägar för att kunna påverka. Jag upplever att det finns ett starkt stöd för de här idéerna och jag tror att tiden är inne då vi kan genomföra det. Speciellt nu i och med Läkarförbundets landstingsturné och andra direktpåverkansmetoder.

Ni får ett nytt namn efter årsskiftet, berätta mer om det.

– Jag var ansvarig för namnbytesutredningen föregående år och det stora argumentet som drivits genom hela den utredningen är att vårt namn inte är smidigt längre. Det finns många andra som har likartade förkortningar och det gör att många läkarkandidater känner sig förvirrade. När vi talar med människor som är utanför medicinen så finns det en viss andel som kopplar samman MSF med Läkare utan gränser. Många tycker också att det är ett ålderdomligt namn. Det låg helt enkelt i tiden med ett namnbyte och det fanns starkt konsensus för det. Det nya namnet ska stärka våra band till Läkarförbundet.

Namn: Linus Perlerot

Ålder: 30 år

Gör: Studerar läkarprogrammet i Uppsala, termin åtta.

Vill bli läkare för att: Min största drivkraft i livet är att känna att jag bidrar och hjälper. Dessutom är det ett av få yrken där du verkligen får bli skicklig och över tid bli expert på sätt som gör att du räddar liv.

Intressen: Äventyrssportare och älskar friluftsliv. Tycker om allt som innehåller fysisk aktivitet och rörelse, allt från dans till fjällvandring.

Övrigt: Har tidigare bakgrund inom bioteknologi, genteknik.