I hård konkurrens då det finns mycket intressant på programmet:

1) Kvalitetsregister – kostar det mer än vad det smakar? Workshop den 3 dec kl 11.15.

»Kvalitetsregister har debatterats flitigt de senaste åren. De är värdefulla kunskapskällor för vårdens utveckling men inte problemfria. Att lära sig mer om detta ämne är viktigt för de allra flesta läkare.«

2) Nya riktlinjer för förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Föreläsning den 4 dec kl 8.30.

»Ett område som jag jobbar inom själv men där tolkningen av nya studier som t ex SPRINT (NEJM nov 2015) inte alltid är enkel. Ska bli intressant att delta i diskussionen om de nya riktlinjerna i relation till nypublicerade och kommande studier.«

3)  Livslångt lärande – livslångt examinerande? Workshop den 4 dec kl 13.45.

»Examination styr och stimulerar lärande. Ska vi ha examination även för specialister eller regelbundet som krav för att behålla läkarlegitimationen?«