Oppositionspartierna har vid flera tillfällen markerat att det inte finns en majoritet för att avskaffa det obligatoriska vårdvalet i primärvården enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Nu tar regeringen tjuren vid hornen och stryker detta från uppdragen till Välfärdsutredningen genom ett tilläggsdirektiv.

Direktiven ändras även i den del som gäller att välfärdsföretagen ska redovisa sin ekonomi på enhetsnivå. Utredaren ska bara föreslå en sådan redovisning om fördelarna överväger. I så fall ska utredaren ta ställning till om även offentligt drivna enheter ska redovisa sin ekonomi.

Läs tidigare:

Nytt stopp för LOV-stopp

Socialutskottet vill stoppa nytt forslag om tvångs-LOV

Slopad LOV kan falla i riksdagen