Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är nöjd med utfallet av Sverigerondens första möten. Tillsammans med Karin Båtelson, förste vice ordförande, Ove Andersson, andre vice ordförande, och Henrik Östlund, ordförande för Malmö läkareförening, träffade hon under onsdagen både regionledningen och den politiska ledningen i Skåne.

– Vi är väldigt nöjda med kombinationen av att kunna gå ut med en färdig rapport som vi kunde överlämna till ledningen och politiker och att vi samtidigt fick ett medialt genomslag för de lokala frågorna, säger Heidi Stensmyren.

Varje anhalt under Sverigeronden kommer att anpassas efter de frågor som är aktuella för respektive område. I Skåne handlade det till stor del om primärvården och bristen på allmänläkare, men också om illa fungerande IT-system och bristen på fortbildning.

– Det viktiga är att vi fick belyst frågor som är viktiga för läkare, säger Heidi Stensmyren.

Fick ni gehör för era synpunkter?

– Ja, jag upplever att vi hade ett väldigt bra samtal och det är det som behövs om man ska komma framåt. Att man får upp frågorna på dagordningen och pratar om hur det här ska kunna bli bättre.

Även Henrik Östlund är nöjd med onsdagens möten.

– Jag tyckte att det var givande och vi diskuterade aktuella frågor som är viktiga för läkarna och läkarnas arbetsmiljö. Det är frågor som vi driver lokalt sedan tidigare, men nu även med stöd från centralt håll och då sätter man ytterligare fokus på dem.

Läs även:

Skånes primärvårdsäkare de mest missnöjda med IT-systemen

Startskott för »Sverigeronden«