Margareta Berg, överläkare i ortopedi och initiativtagare till projektet Surgicon, uppmärksammades tidigare i höstas med förslaget att införa internationella körkort för kirurger, debattartikel i SvD. Anledningen, enligt henne, är att det kirurgiska yrket borde vara lika över hela världen. Och i ett försök att lyfta frågan startades projektet Surgicon 2010. Det har resulterat i två kongresser i Göteborg där kirurger på ledande poster från 30 olika länder deltagit.

Under torsdagen modererade hon ett seminarium på samma ämne, där bland annat professor Anthony G. Gallagher från Irland pekade på vikten av att under utbildning kvantitativt mäta kirurgisk skicklighet.

En förändrad struktur av utbildningen och mer inbyggda kontroller skulle kunna minska antalet kirurgiska vårdskador, menade Margareta Berg. Både hon och professor Anthony G. Gallagher påpekade att dagens utbildning utgår från fullgjord tid, snarare än kompetens, och att det måste förändras.

Verena Sengpiel, specialistläkare i obstetrik och gynekologi och representant för OGU (ST-organisationen i obstetrik och gynekologi), redogjorde för resultatet av kampanjen »Ge kniven vidare«. Den har drivits av ST-läkare med syftet att förbättra svensk kirurgisk utbildning och visar på behovet av förändring, bland annat av dagens »handledare–lärlingsystem«.