Sedan 2013 finns tolv vårdåklagare i Sverige. De har som uppgift att utreda misstänkta brott som kan kopplas samman med yrkesutövningen inom hälso- och sjukvård, både efter anmälningar från privatpersoner och från vårdgivare eller Inspektionen för vård och omsorg. Tidningen Vårdfokus har gått igenom anmälningar som hanterats av vårdåklagarna de senaste tre åren och funnit att endast ett fåtal hamnar i domstol.

Av de 54 brottsmisstankar om tjänstefel som hanterats har 1 fall gått till åtal och av de 23 fall som rör misstankar om brott mot tystnadsplikten är motsvarande siffra 2. Tidningen skriver också att fallet med förlossningsläkaren i Eksjö är det enda fall av vållande till annans död som tagits upp i domstol under de senaste tre åren.

Även Läkartidningens tidigare genomgång av de ärenden som landets vårdåklagare utrett visade att enbart ett fåtal går till åtal. Under vårdåklagarnas första år utreddes 154 ärenden och en handfull av dem ledde till åtal.

Läs tidigare artiklar i Läkartidningen:

Vårdåklagarna drunknar i dataintrångsärenden

154 ärenden hos vårdåklagare – bara handfull till åtal

Samlingssida om förlossningsläkarfallet i Eksjö

Läs artikeln i Vårdfokus:

Misstag i vården går sällan till åtal