Enligt en ny rapport från Socialstyrelsen ser väntetiderna inom cancervården ungefär likadana ut nu som för fem år sedan. Mätningen, som gäller tiden från remiss till behandlingsstart, omfattar elva olika cancerformer och visar dock på stora skillnader i landet – både för samma cancerdiagnos mellan olika landsting och mellan olika cancerformer. Bland annat visar rapporten att medianväntetiden för de flesta cancerformerna är minst två gånger så lång i vissa delar av landet, jämfört med andra.

Skillnaderna i väntetid mellan kvinnor och män har dock utjämnats i de flesta av cancerformerna.

Medianväntetiderna för riket som helhet under 2014

20 dagar för bröstcancer

37 dagar för hudmelanom

50 dagar för huvud- och halscancer (siffran är för år 2013-2014)

30 dagar för lungcancer (siffran är för år 2013)

20 dagar för magsäckscancer

19 dagar för matstrupscancer

64 dagar för njurcancer

43 dagar för fjärrmetastaserad prostatacancer och 167 dagar för intermediär- och högriskprostatacancer

42 dagar för tjocktarmscancer

36 dagar för urinblåsecancer

56 dagar för ändtarmscancer

Källa: Socialstyrelsen