Medicinska insatser bestämmer bara 10 procent av utfallet i hälsa – miljöfaktorer, livsstil och arv står för mycket mer, sa Mary Durham. Foto: Göran Segeholm

Kaiser Permanente har i dag 10 miljoner försäkrade patienter och är en av USA:s ledande sjukvårdskoncerner. För varje generation som gått sedan organisationen grundades för 70 år sedan har man ställs inför nya utmaningar, berättade Mary Durham.

Den första utmaningen har varit att utveckla och sprida evidens för den vård man gav; här tog hon exemplet screening för bröstcancer, där organisationen spelat en betydande roll i utvecklingen av praxis. Nästa utmaning har varit att tackla komplexa kroniska sjukdomar, ett område som fortsätter att generera utmaningar för organisationen.

– De närmaste kommande åren kommer vi att få en miljon nya diabetesfall. Vi vet det för många är i prediabetesfas nu.

Att täcka in hela kedjan från förebyggande över screening, diagnos, till behandling och i yttersta fall palliation är den tredje generationens utmaning.

Det man står inför nu – den fjärde generationens utmaning – kallade Mary Durham för »de stora frågorna«. Speciellt tre frågor står i fokus: Att ta ett helhetsgrepp om hälsan, att integrera digitala strategier och att individualisera vården.

När det gäller helhetsgreppet pekade Mary Durham på att medicinska insatser bara bestämmer 10 procent av utfallet i hälsa – miljöfaktorer, livsstil och arv står för mycket mer.

– Vårt fokus på total hälsa tar oss i en ny riktning jämfört med tidigare, sa Mary Durham och påpekade att dagens modell för att bedriva hälso- och sjukvård utvecklades för 40 år sedan.

– Då låg fokus låg på sjukvård, på att behandla symtom och på västerländska metoder. I morgon ligger fokus på den totala hälsan, på välbefinnande och på alternativa metoder om det efterfrågas.

Målet är att föra att ut vården i samhället närmare medborgarna. Mary Durham tecknade ett skifte mot fler men mindre sjukhus, mobila kliniker, arbetsplatsbaserade mottagningar och mobila plattformar. Här kommer de digitala strategierna in; tanken är att en allt större del av besöken ska kunna ske virtuellt.

En tredje stor fråga är att utveckla vården och göra den mer individanpassad.

– Vi satsar mycket på att hitta biomarkörer som hjälper oss att förutsäga den individuella responsen på olika behandlingar och förebygga risken för framtida sjukdom.