Cyanoakrylater gör fransstylister sjuka.

Foto: Fotolia/IBL

Det är väl känt att frisörer ofta drabbas av yrkesrelaterade besvär som belastningsskador och eksem, men också besvär med luftvägar, på grund av att de hanterar olika kemikalier.

Under det senaste året har en ny grupp patienter dykt upp på yrkesdermatologiska mottagningar och arbets- och miljömedicinska kliniker. Det är unga kvinnor som arbetar som fransstylister och har utvecklat hälsobesvär i samband med ögonfransförlängning.

Typiska symtom är näsbesvär, rinnsnuva, slem i halsen, kontaktallergi med röda kliande blåsor i ansiktet och på händerna, hosta, astma med andningssvårigheter, pip i luftvägarna och tryck över bröstet. För de flesta började besvären strax efter att de börjat arbeta som fransstylist.

Ögonfransförlängning är en växande trend inom skönhetsbranschen. Fransarna fästs strå för strå med ett lim som innehåller cyanoakrylater (härdplaster). 

– Det är inte konstiga kemikalier, problemet är känt. Men nu har det hamnat i en ny miljö med nya människor. Det är ofta unga som startat eget. De har inte rätt lokaler och har inte riktigt koll på vilka preparat de köper in, säger Kristina Jakobsson, överläkare och professor vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg och ordförande för Svensk arbets- och miljömedicinsk förening.

Att cyanoakrylater kan leda till hälsobesvär är oomtvistat. Sedan länge finns krav på att de som arbetar med ämnet ska vara informerade om faran och få utbildning. De ska läkarundersökas regelbundet om de arbetar med ämnet mer än en halvtimme per vecka. Det finns också strikta regler för hur produkter som innehåller cyanoakrylater ska hanteras och vilka skyddsåtgärder och vilken skyddsutrustning som behövs.

I en ny studie har fransstylisterna som utreds på landets arbets- och miljömedicinska kliniker inventerats. Resultatet visar att det främst är kvinnor, att de är omedvetna om hälsoriskerna, att de är egenföretagare som saknar tillgång till företagshälsovård och att kunskapen om arbetsmiljölagstiftningen brister.

För att följa problemet och sprida information har yrkesdermatologerna och de arbets- och miljömedicinska klinikerna bildat ett nationellt nätverk.

– Vi såg tydligt när vi slog samman våra erfarenheter att det inte var något enstaka problem utan ganska vanligt, säger Kristina Jakobsson.

Uppgifterna i artikeln är hämtade fån ett abstrakt, presenterat vid Arbets- och miljömedicinska mötet i Göteborg den 9–10 november: “Risker med ögonfransförlängning”  av Katrin Dierschke, Helena Fornstedt, Corina Covaciu, Marie-Louise Lind, Helen Wahlquist, Sara Gunnare, Anna-Carin Ohlin, Jakob Dahlin, Maria Hedmer.