Skånes universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg får uppdraget att utföra hjärttransplantationer i ytterligare fem år.

I ett pressmeddelande från Region Skåne menar Per Ola Kimblad, verksamhetschef för thoraxverksamheten vid Skånes universitetssjukhus, att det är »den totala bedömningen av medicinsk kvalitet, personcentrerad vård och forskningen som legat till grund för beslutet«. Runt 30 hjärttransplantationer görs årligen i Lund, enligt samma pressmeddelande.

Samtidigt beslutade Rikssjukvårdsnämnden att Akademiska sjukhuset i Uppsala tillsammans med Universitetssjukhuset i Linköping får fortsatt rikssjukvårdsansvar för svåra brännskador.

– Vi är väldigt glada över det förnyade förtroendet. Att högspecialiserad vård som denna samlats på färre platser i landet är positivt för patienterna. Nu kan vi fortsätta utveckla vården tillsammans med Linköpings brännskadeenhet. Under den första tillståndsperioden har vi skapat en högkvalitativ, sammanhängande vårdkedja för patienterna. Den kommande perioden möjliggör stärkt fokus på gedigna forsknings- och utvecklingsprogram, säger Fredrik Huss, överläkare och ämnesområdesansvarig på brännskadecentrum i ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset.

Enligt samma pressmeddelande vårdas runt 300 personer för svåra brännskador inom rikssjukvården varje år.

Det nya avtalet börjar gälla den 1 juli nästa år och sträcker sig fram till den 31 december 2021. Läs mer om detta här.