»Att stänga ned sammanlagt 14 vårdplatser, det vill säga nästan tolv procent av det samlade vårdplatsutrymmet, på en klinik där det redan i dag råder konstant överbeläggning på vårdavdelningarna är mycket märkligt. Att tro att man kan göra det utan att det skulle få några konsekvenser för patienterna visar på en förbluffande väl utvecklad strutsfilosofi.« Så skriver Johan Tjärnström, läkarchef och medicinskt ledningsansvarig för kirurgkliniken i NU-sjukvården, i ett brev till sjukhusledningen. Brevet, som skickades i slutet av november, är en reaktion på förslaget att stänga vårdplatser på kirurgkliniken, och syftet var att ge en bild av vilka konsekvenser det skulle kunna få.

60 kirurger hade tillsammans arbetat fram brevet, men i stället mottogs det som ett uttryck för en enda persons åsikter – Johan Tjärnströms. I tidningen Sjukhusläkaren säger han: »Det kan säkert finnas någon på kliniken som inte håller med om exakt alltihop men vi var många som ville författa det här brevet gemensamt. Om områdeschefen och sjukhusdirektören ger den här bilden till politikerna om att det bara är en persons åsikt och att jag skulle vara någon form av rättshaverist så blir det väldigt osmakligt och sorgligt alltihop.«

Sarah Jevrém, ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening:

– Jag tycker att man borde fokusera på sakfrågan och inte skjuta budbäraren.

Flera hundra doktorer har nu skrivit under ett upprop för att stötta Johan Tjärnström. Även sjuksköterskor och undersköterskor har påbörjat en namninsamling.

– Vi i personalen, men framför allt nuvarande och kommande patienter, ska vara tacksamma att det finns whistleblowers som Johan Tjärnström, säger Sarah Jevrém.

Namnunderskrifterna kommer inom kort att lämnas över till sjukhusledningen och från fackets sida hoppas man att fokus ska bytas från person till innehåll.

– Problemet ligger inte i att man tittar över processerna, det ska man göra, men det är först när det visar sig att vårdplatserna är överflödiga som man kan ta bort dem, säger Sarah Jevrém.

Hon berättar om kroniska överbeläggningar inom NU-sjukvården och hur patienter vårdas i korridorer, burspråk och framför hissar.

– Det är vetenskapligt klarlagt att överbeläggningar påverkar patientsäkerheten och att vårdskadorna blir fler, samtidigt som det leder till en dålig arbetsmiljö. Det blir en ond spiral som man måste stoppa.

– Vi måste se över våra vårdflöden och hela vårdkedjans förlopp. Och då måste man låta läkare och övrig personal vara med i den processen. Nu är det inte så, man fattar beslut som vi ska genomföra, och det blir ett omöjligt uppdrag. Jag tycker att de börjar i fel ända hela tiden.

Läkartidningen har sökt områdeschefen Ulrika Tägnfors för en kommentar, men utan att lyckas. Till Sjukhusläkaren skriver hon dock att en riskbedömning har gjorts, både när det handlar om patientsäkerheten och arbetsmiljön. Hon menar också att hon inte håller med om vissa delar av brevets innehåll, men att hon tar kirurgernas oro på allvar.

– Jag tycker också att det är synd att det här brevet tar bort fokus från det utvecklingsarbete som samtidigt sker på kirurgkliniken. Detta har kliniken arbetat med under hela hösten och läkarna har aktivt bidragit med bra synpunkter och lösningar. Vi satsar bland annat på att utöka den förlängda dagvården och utvecklar det personcentrerade arbetssättet och det är positiva förändringar för patienterna, skriver Ulrika Tägnfors i en kommentar till Sjukhusläkaren.