Från och med den 1 januari 2016 blir de läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen kostnadsfria för barn under 18 år. Syftet är enligt regeringen att utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper. Även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd omfattas av beslutet.

Från och med den 1 januari kommer också arbetsmarknadens parter att kunna söka medel för »främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden«. Bland annat kan det handla om satsningar på att synliggöra nyanländas kompetens.

En annan förändring som träder i kraft nästa år, den 1 februari, är att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen försvinner, vilket Läkartidningen tidigare rapporterat om.

Läs tidigare artiklar:

Budgetpropositionen 2016: Landstingen får professionsmiljard

Snabbspår för nyanlända läkare

Bortre tidsgräns bort den 1 februari