Som Läkartidningen tidigare rapporterat ska den statliga utredningen om en framtida regionindelning lämna en första delrapport i februari 2016, och senast året efter ska förslag på gränsdragning och namn presenteras.

Enligt den rundringning som Ekot gjort ställer sig en stor majoritet av landstingen och regionerna positiva till att ingå i storregioner. Ekot rapporterar att landets 21 delar ska bli till sex eller nio, där bakgrunden är att många i dag inte klarar av sina uppgifter.

– En betydande majoritet tycker att det är viktigt att vi får en ny samhällsorganisation i Sverige. Det innebär betydligt färre landsting. Sedan får vi se om namnet blir region, säger Kent Johansson, som ingår i den kommitté som ska lämna förslaget, till Ekot. 

Läs tidigare artikel:

Utredare ska föreslå nya regioner