71 av landets sjukhusbundna akutmottagningar har under våren fått svara på en enkät och resultatet visar bland annat på stora skillnaderna mellan landets sjukhus. Den genomsnittliga väntetiden för att bli undersökt av en läkare är nästan fyra gånger så lång på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg jämfört med Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm, enligt rapporten. Det konstateras också att: »Den totala genomsnittliga väntetiden på landets akutmottagningar har ökat något sedan förra året och ett besök tar 2015 nästan tre timmar.«

Även antalet besök på akutmottagningarna har ökat och siffran uppskattas till 2,5 miljoner, vilket är runt 3 procent fler än 2014. Kring hälften av dem som besöker akuten är över 60 år och den grupp som får vänta längst är personer över 80 år.

Cirka en fjärdedel av patienterna kommer till akuten med ambulans och hälften av dem som inte gör det har inte haft någon kontakt med vårdcentral eller sjukvårdsrådgivningen före besöket.