Skyddsombuden för Vårdförbundet, Vision, Kommunal och Saco har gemensamt lämnat in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket för medicinkliniken på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. Åtgärder för att säkra arbetsbelastningen på både kort och lång sikt måste till och då framför allt gällande överbeläggningen.

– Precis som många medicinkliniker så har vi under en längre tid haft en beläggningssiffra som ligger över 100 procent, och det påverkar arbetsmiljön negativt för alla, säger Daniel Vestberg, som är Nordvästra Götalands läkarförenings ombud på NÄL:s medicinklinik (område 1).

Situationen beskrivs i anmälan som »en ohållbar arbetsmiljö som är en påfrestning både fysiskt och psykiskt«. Man skriver också att förändringarna bör ske snarast, eftersom det redan nu finns ett ökat stresspåslag samt ångest för medicinska felbedömningar hos medlemmarna.

Daniel Vestberg berättar att man under de senaste två åren gjort ett flertal 6:6a-anmälningar, både tvärfackliga och enskilda, men att åtgärderna endast resulterat i att problemet flyttats mellan enheterna.

– Anledningen till att den här anmälan nu lämnats in är att det här inte är ett problem på en enskild enhet. För att få en hållbar lösning på sikt så måste man titta på överbeläggningsproblematiken på hela området, säger Daniel Vestberg.

– Det blir inte bättre av att man i det här läget fortsätter med beslutet att dra ner det totala antalet vårdplatser. Vi har både en vårdplatsneddragning av ekonomiska skäl och man kan inte hålla vårdplatser öppna på grund av bristande sjuksköterskebemanning.