Professor Luke Clancy i Arenan. Foto: Göran Segeholm

Irländska politiker oavsett politisk färg är väldigt positiva till tobakskontroll. Det berättade professor Luke Clancy på en av mässans scener på torsdagen. Han har arbetat med tobaksfrågan i decennier och är nu chef för irländska Tobacco free research institute.

År 2004 infördes rökförbud på pubar och arbetsplatser i Irland. Under fyra år minskade landets tobaksrelaterade dödsfall med uppskattningsvis över 3 700. Nu har landet beslutat om att fasa ut rökningen helt till år 2025, något som arrangörerna bakom en annan av stämmans programpunkter i morgon fredag, »Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025« hoppas ska få Sverige att följa efter.

Några faktorer är viktiga för att få politiker med sig, enligt Clancy. Att de först lyckades påverka den allmänna opinionen var viktigt. Det som behövs är att komma med ett tydligt budskap och att hålla fast vid det. Det krävs ett kraftfullt ledarskap, att man skapar allianser och enighet kring budskapet, och till sist tajming.

– Politiker gör inget av godhet, utan först när de är övertygade och när det blir oansvarigt att inte agera.

Om läkare och tobak sa han bland annat att med tanke på hur stor betydelse tobak har för folkhälsan så är det anmärkningsvärt hur lite läkare får lära sig om tobaksberoende, på Irland läggs en timme av den sexåriga läkarutbildningen på detta.