Avtalet är otillräckligt för att nå temperaturmålet, men det kan förstärkas med de femåriga avtalsuppföljningarna som planeras, hoppas hon. Och till sist kom hälsa med i avtalet.

– Hälsa nämns faktiskt på två ställen i avtalet, och det är väldigt glädjande.

Björn Fagerberg, ledamot i förbundets arbetsgrupp, har bloggat på Läkartidningen.se från mötet. I sin epilog skriver han: »Politikerna har tagit ett stort och viktigt beslut och det faller på oss alla att nu ta vår del av ansvaret. Det kommer inte att bli lätt. Men ny teknik och modifierade levnadsvanor innebär en unik möjlighet till bättre livsmiljö och bättre hälsa for oss alla. Det policyprogram som Läkarförbundet helt nyligen fastställt innebär att vi som yrkeskår kommer att vara en del av lösningen.«

– Vi är så glada att Björn och vår policy kunde vara med i Paris, säger Karin Båtelson.

World Medical Association (WMA) välkomnar att hälsoaspekterna är med. Xavier Deau, WMA:s förra president skriver i en kommentar: 

»Dagens ambitiösa avtal inger hopp om att världens regeringar nu erkänner klimatförändringarnas allvarliga följder för hälsan och det brådskande behovet av globala klimatåtgärder. Den slutliga Parisavtalet utgör ett aldrig tidigare skådat ramverk för övergången från våra koldioxidintensiva ekonomier i riktning mot att skydda hälsan från de förödande effekterna av klimatförändringarna.« 

»Läkare runt om i världen kommer att fortsätta att stödja åtgärder mot klimatförändringar för att se till att regeringarna ställs till svars för dagens löften.«

Avtalet blev klart på övertid, kvällen den 12 december.

Läs mer:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!