Den som längtar efter Medicinska riksstämman får ge sig till tåls ytterligare ett år. 2017 återkommer evenemanget, och enligt Svenska läkaresällskapets vd Filippa Nyberg ska beslutet ses som en möjlighet. 

– Vi vill ta en paus för att kunna reflektera, förnya och bevara det som var jättebra i år.

Hon säger att ett intensivt utvärderingsarbete av årets riksstämma just nu pågår och att det finns mycket positivt att ta med sig.

– Nu måste vi titta på intervall, form, innehåll, längd på mötet och kostym. Det tar lite längre tid än ett år. Därför vill vi återkomma 2017 med något som vi verkligen kan ta hållbart in i framtiden, säger hon.

En av de bitar som behöver tas med i beräkningen är det faktum att deltagarantalet steg när avgiften för medlemmar slopades.

– Våra medlemmar säger ofta att arbetsgivaren inte betalar avgiften. Det är också en viktig insikt, vilket gör att vi måste jobba med finansieringsfrågan i scenariot att arbetsgivaren inte hjälper till.

– Det ekonomiska är en realitet, och det sticker vi inte under stol med. Läkaresällskapet är en ideell förening, och det är ovanligt att man erbjuder en fortbildning av den här kvaliteten gratis, den har ju ett stort värde för dem som deltar. Det gör ju att vi måste förhålla oss på ett annat sätt och tänka till.

Filippa Nyberg framhåller också att 2016 kommer att ge fler möjligheter för Läkaresällskapet att synas på fler arenor.

– En annan viktig sak är att riksstämman tar stora resurser i anspråk. Läkare finns ju runt om i hela landet och vi vill kunna ägna mer tid åt att finnas i andra viktiga möten. Det är en väldigt central del att inte bara koncentrera allt i ett enda möte i Stockholm. Vi vill vara mer rörliga.

Bland annat har Läkaresällskapet utvidgat sitt samarbete med kongressen Framtidens specialistläkare, där man kommer att bidra med etik, global hälsa och vetenskap.