Utökningen kommer att ske i två steg: Från och med torsdagen den 7 januari 2016 kommer medlemsrådgivningen att hålla öppet även under lunchtid, och i maj hoppas man kunna expandera ytterligare. Då ändras öppettiderna till 9–17 alla vardagar, utom fredagar då öppettiderna blir 9–13.

Ambitionen är att ge medlemmarna en utökad service, menar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

– Vi vet att det finns ett behov att vara tillgänglig i dag, om vi ska vara relevanta som medlemsorganisation. Våra medlemmar arbetar dagtid, och när de har möjlighet att komma ifrån, till exempel under lunchen, så är det viktigt att vi har en tillgänglighet då, säger hon.