Den stora strömmen av flyktingar gör att flera landsting har svårt att möta behoven av hälso- och sjukvård bland asylsökande. Bland annat är det inte alla som erbjuds hälsoundersökningar, som är det första steget in i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Regeringen ger därför Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ett antal uppdrag som ska leda till att fler flyktingar ska kunna erbjudas vård. Uppdragen, som presenteras av folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström på Svenska Dagbladets debattsida i dag, onsdag, består i att:

  • Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska titta på om det går att förenkla och effektivisera hälsoundersökningarna så att fler undersökningar kan genomföras.
  • Socialstyrelsen ska kartlägga tillgången på tolkar och tillgången på flerspråkig personal.
  • Socialstyrelsen ska tillsammans med berörda myndigheter och SKL göra en fördjupad analys av vårdens utmaningar och möjligheter när det gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända.
  • Folkhälsomyndigheten ska kartlägga behoven av vaccinationer och ge förslag på hur vården ska kunna erbjuda asylsökande tillgång till vaccinprogrammen.