I Socialstyrelsens nya statistik över hälso- och sjukvårdspersonal framkommer det att myndigheten utfärdade 12 227 legitimationer under förra året, varav 2 378 läkarlegitimationer.

58 procent av dem som fick sin läkarlegitimation i Sverige under 2014 hade utländsk utbildning, vilket är i nivå med de senaste fem årens siffror.

Statistiken visar enbart hur många legitimationer som utfärdats. Uppgifter om hur många som faktiskt är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården framkommer alltså inte.

Läs mer: Rapporten Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014

Antal legitimationer för läkare utfärdade per år
fördelade på utbildning i Sverige, EU/ESS och tredje land

År

Svensk utbildning 

EU/ESS   

3:e land

Totalt

2013 1060 1113 210 

2383

2014 1000 1155 223 2378

Utfärdade läkarlegitimationer per år
fördelade på svensk respektive utländsk utbildning

År

Svensk

Utländsk

Andel utländsk, procent

2007 816 1395 63,1
2008 801 1223 60,4
2009 862 1094 55,9
2010 860 1128 56,7
2011 893 1230 57,9
2012 940 1072 53,3
2013 1060 1323 55,5
2014 1000 1378 57,9