I Socialstyrelsens nya statistik över hälso- och sjukvårdspersonal framkommer det att myndigheten utfärdade 12 227 legitimationer under förra året, varav 2 378 läkarlegitimationer.

58 procent av dem som fick sin läkarlegitimation i Sverige under 2014 hade utländsk utbildning, vilket är i nivå med de senaste fem årens siffror.

Statistiken visar enbart hur många legitimationer som utfärdats. Uppgifter om hur många som faktiskt är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården framkommer alltså inte.

Läs mer: Rapporten Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014

Antal legitimationer för läkare utfärdade per år
fördelade på utbildning i Sverige, EU/ESS och tredje land

År

Svensk utbildning 

EU/ESS   

3:e land

Totalt

201310601113210 

2383

2014100011552232378

Utfärdade läkarlegitimationer per år
fördelade på svensk respektive utländsk utbildning

År

Svensk

Utländsk

Andel utländsk, procent

2007816139563,1
2008801122360,4
2009862109455,9
2010860112856,7
2011893123057,9
2012940107253,3
20131060132355,5
20141000137857,9