Som Läkartidningen tidigare berättat vill Sfam ge allmänläkare en möjlighet att fortbilda sig på nätet. Och i dag, den 1 december, lanseras den nya fortbildningsportalen. Testversionen har legat ute sedan i slutet av september och enligt Karin Träff Nordström, Sfams ordförande, har reaktionerna varit positiva.

– Man tycker att den är informativ, seriös och att portalen skulle kunna vara användbar.

Katalogdelen där relevant fortbildningsmaterial inom olika områden samlats kommer att efter hand att byggas på.

Genom portalen erbjuds bland annat kurser, webbutbildningar och metoder för kollegialt lärande som allmänläkare själva kan välja att ta del av.

Där finns också ett poängsystem i vilket allmänläkarna själva kan planera, registrera och följa upp sin fortbildning. Det är just nu i en pilotversion och kommer att utvärderas i mars.

– Vi inom Sfam har länge jobbat med få till en strukturerad fortbildning och då måste man registrera och poängsätta på något sätt för att veta vad man gör i förhållande till uppsatta mål. På det teoretiska planet är det här väldigt intressant, men för att få reda på om det verkligen fungerar så kör vi en pilot, säger Karin Träff Nordström.

Enligt Karin Träff Nordström visar statistik att läkare fortbildar sig allt mindre och allmänläkare minst av alla.

– Samtidigt beror det på vad man räknar in i fortbildning. Tar man bara externa kursdagar så stämmer det säkert, men det finns ju så mycket annat. Jag tror att ett sånt här system kan ge en mer rättvis bild över hur det egentligen ser ut, säger hon.

Nästa steg blir att försöka utveckla portalen och användandet av den som grund för att utveckla fortbildning lokalt. 

Fortbildningsportalen är en del av satsningen på vården för personer med kroniska sjukdomar och har finansierats av Socialdepartementet.

Läs tidigare:

Sfam lanserar poängsystem för fortbildning