I anmälan beskrev skyddsombuden att minst tolv sjukskötersketjänster var vakanta och beordringar av övertid ett normaltillstånd. I augusti genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på neonatalavdelningen vid Östra sjukhuset och där framkom det då att situationen blivit värre sen anmälan gjordes.

– Neonatalavdelningen har haft en sån här situation i flera år, och jag tycker att arbetsgivaren gör en hel del bra saker, men inte tillräckligt. Det här är ett problem för hela barnsjukvården, inte minst för barn-iva, säger Nils Ekvall som är ordförande för Göteborgs läkarförening.

Arbetsmiljöverket beslutade tidigare i veckan om ett vitesföreläggande på sammanlagt 200 000 kronor. Arbetsgivaren ska senast den 1 mars ha vidtagit åtgärder för att minska arbetsbelastningen på avdelningen. Ett väntat beslut, enligt Nils Ekvall.

– Man ska inte ligga över 100 procent i beläggning, som de här avdelningarna gör. Vi vet ju att det är patientosäkert och dåligt för både sköterskor och läkare.

Under hösten har neonatalverksamheten samlats på Östra sjukhuset, och enligt arbetsgivaren beräknas avdelningen vara bemannad enligt plan i februari nästa år.

Nils Ekvall tror dock inte att omorganisationen löser alla problem, eftersom förlossningen fortfarande finns kvar i Mölndal.

– Till syvende och sist handlar det om att man måste bemanna upp och anställa fler sköterskor. Det behövs också fler läkare. Man har kommit in i en ond cirkel där många som börjar jobba slutar ganska snart, eftersom de inte orkar. Framför allt måste man visa uppskattning för sin personal, »överanställa« åtminstone tillfälligt och erbjuda konkurrensmässiga löner för sköterskorna, säger Nils Ekvall.

– Men jag hoppas att det löser sig, även om jag är tveksam till att det gör det.

 Åtgärder som ska vidtas:

  • Bemanningen på avdelningen dygnet runt ska motsvara antalet disponibla vårdplatser, både när det gäller antal och kompetens för arbetsuppgiften. Det ska också finnas en rutin om bemanningen avviker från detta.
  • Personalen ska kunna återhämta sig i form av raster och pauser under arbetspassen.
  • Senast den 15 februari ska en handlingsplan för åtgärder på kort sikt tas fram.
  • Arbetsgivaren ska också kontinuerligt följa personalens arbetsbelastning.

 

Tidigare artiklar:

Skyddsombud gör gemensam anmälan till Arbetsmiljöverket

Skärpta fackliga krav på att lösa den pressade situationen