Möjligheten att inrätta sprututbyten har funnits under en längre tid, men endast sex mottagningar i tre landsting har skapats. I dag krävs samråd mellan landsting och kommunerna innan en ansökan kan lämnas in. Socialdepartementet föreslår nu i stället att landstingen får ett renodlat ansvar och blir ensam huvudman.

Mottagningarna kan fungera som en kontaktyta in i en utsatt samhällsgrupp, utöver att erbjuda de personer som injicerar droger rena sprutor och kanyler, samt råd och stöd.

– Sprututbyte är en viktig smittskyddsåtgärd, det visar såväl svensk som internationell erfarenhet. Förslagen syftar till att öka tillgängligheten till sprututbytesverksamhet över hela landet, då skapar vi nya möjligheter att möta grupper som tidigare har varit svåra att nå, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Förslagen har nu skickats ut på remiss och förändringarna beräknas träda i kraft den 1 januari 2017.