78 miljoner avsätts till att utveckla primärvården under 2016, och 48 miljoner av dem kommer att gå till landstingen utifrån lokala behov.

– Vi växlar upp och höjer ambitionerna för arbetet med en vård anpassad till personer med kroniska sjukdomar. Det handlar bland annat om att få till en mer patientcentrerad vård, om att ta fram nya kunskapsstöd och riktlinjer och se till att de som finns används, och om ett ökat fokus på primärvårdens arbete, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister i ett pressmeddelande.

Primärvårdssatsningen är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) med insatser för att bland annat främja användningen av nationella kunskapsstöd och kunskapsutbyte mellan landstingen.

– Målet är att underlätta och även förnya vården för de stora patientgrupper som lider av de stora folksjukdomarna. I grunden handlar det om jämlik vård, men även om att skapa bättre förutsättningar för vårdcentralerna att möta befolkningens behov på ett modernt sätt. Patienter i dag vill bli involverade, och de vill ha lösningar som passar just dem. Vi lever i en digital värld, och det ska bli tydligare även inom primärvården, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och landsting i samma pressmeddelande.

Satsningen på vård för personer som är kroniskt sjuka startade 2014 och pågår fram till 2017. Totalt omfattar den 450 miljoner kronor.