Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, presenterade idag det nya forskningsprogrammet, som är en del av regeringens satsning på life science.

– Strategiska och långsiktiga investeringar i forskning inom life science är en förutsättning för att upptäcka och producera nya läkemedel. I längden är det avgörande för vår välfärd och möjlighet att förbättra människors hälsa, säger Helene Hellmark Knutsson i ett pressmeddelande.

Programmet ska pågå under åtta år och det är Vinnova, som i samarbete med Vetenskapsrådet, ska driva det. Den statliga finansieringen kommer att totalt gälla 320 miljoner kronor.

Samtidigt presenterade också Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och AstraZeneca en ny kraftsamling. De två parterna satsar tillsammans 510 miljoner kronor på ett nytt centrum för proteinforskning, Wallenberg Centre for Protein Research (WCPR).

Kungliga tekniska högskolan (KTH), Uppsala Universitet och Chalmers tekniska högskola kommer från och med årsskiftet att ingå i centrumet. Huvudsätet kommer att finnas på KTH och runt hundra personer kommer att arbeta med forskningen.

Enligt ett pressmeddelande från KTH kommer forskningen att följa tre huvudspår:

  • »Fortsatt kartläggning och karaktärisering av människans proteiner.
  • Ta fram nya potentiella bioläkemedel det vill säga proteinläkemedel, som är gjorda utifrån kroppens egna proteiner.
  • Utveckla plattformar för själva produktionen av läkemedlen.«