Läkartidningen berättade i september förra året om den höga arbetsbelastningen för primärvårdsläkarna i Falun. Daniel Svedin, skyddsombud för Faluns primärvård, lämnade då in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Nu, ett drygt år senare, beslutar myndigheten att förelägga Landstinget Dalarna ett vite på 500 000 kronor om man inte vidtar åtgärder för att minska arbetsbelastningen för läkarna i primärvården i Falu även på kort sikt.

– Jag tycker att det är skönt att få stöd av en myndighet i deras bedömning av att arbetsmiljön i Falu primärvård är så som jag har framställt den. Och i att våra kolleger upplever sig stressade och otillräckliga, säger Daniel Svedin.

Arbetsmiljöverket skriver också att landstinget »saknar verktyg för hur avgränsningar av uppdraget och prioriteringar ska göras«. Det ska inte vara upp till varje enskild läkare att själv prioritera bland arbetsuppgifterna, menar man.

De lösningar som arbetsgivaren presenterat handlar främst om sådant som ger en långsiktig effekt. Och den enda åtgärden som arbetsgivaren presenterat som haft påverkan på arbetsmiljön är att slutenvården fått ett större ansvar att själva följa upp sina patienter. Daniel Svedin menar dock att en tydligare prioritering av arbetsuppgifterna måste göras omgående.

– En del tårtbitar i primärvårdens uppdrag måste tas bort. Jag tror inte att man når en tillräckligt god arbetsmiljö utan det, säger han och fortsätter:

– Landstinget har också motsägelsefullt dragit åt snaran när det gäller stafettläkare, vilket jag som skyddsombud tycker är synd. Det är den kortsiktiga lösningen som man direkt kan använda sig av för att förbättra bemanningen.

Den höga arbetsbelastningen är inget nytt problem, menar Daniel Svedin, och i dagsläget har många primärvårdsläkare i Falun gått ner i arbetstid för att orka med arbetet.

– Mitt mål är att primärvården i framtiden måste vara en arbetsplats där man orkar jobba heltid som distriktsläkare och där man måste kunna känna att man kan fullgöra sina arbetsuppgifter på en 40 timmars vecka. Det har inte varit så under de sista tio åren.

Senast den 30 april 2016 ska åtgärderna vara genomförda.

Läs tidigare artiklar:

För hög arbetsbelastning för läkarna i Falu primärvård 

Landstinget Dalarna vill begränsa arbetsuppgifterna i primärvården

Läkarbrist slår hårt mot Falun