Målet är att processen ska vara »förutsägbar, rättssäker och så kort som möjligt« men med bibehållna höga patientsäkerhetskrav. Den snabbare vägen ska enligt regeringens beskrivning se ut så här:

  1. »Bättre och tidigare information om Socialstyrelsens valideringsprocess och hur den kan påbörjas.
  2. Yrkesanpassad svenskundervisning via Arbetsförmedlingen.
  3. Att lärosäten på uppdrag av Arbetsförmedlingen tillhandahåller introduktionskurser inför Socialstyrelsens kunskapsprov.
  4. Bättre möjligheter att auskultera/praktisera genom handledararvode samt att fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna deltar aktivt i processen.«

Det är i punkt 4 som Läkarförbundet kommer in.

– Vi försöker bygga upp ett nätverk av kolleger runt om i landet som kan hjälpa till med att förmedla praktikplatser genom att prata med arbetsgivaren. Många arbetsgivare i dag vet inte vad som gäller och törs inte hjälpa till, säger Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet, som var med vid regeringens presentation.

Poängen med snabbspåret blir enligt Ove Andersson att alla aktörer är beredda att samverka och att flera delprocesser kan ske parallellt i stället för efter varandra samt på fler platser i landet.

Enligt Sveriges Kommuner och landsting finns det omkring 1 200 personer som skulle kunna beröras av snabbspåret, de flesta av dem är läkare, apotekare och tandläkare. SKL lyfter fram landstingen Kalmar och Västra Götaland som förebilder när det handlar om att lotsa personer till legitimation.

– De insatser som i dag presenterats är ett viktigt och bra första steg. Vi kommer nu att arbeta med att sprida kunskapen om snabbspåret och uppmuntra våra medlemmar att använda denna möjlighet. Det är också bra att snabbspåret utlovas ekonomiskt stöd för den handledning som kommer att behövas, säger Heléne Fritzon, ordförande i förhandlingsdelegationen på SKL.