Bukaortaaneurysm är vanligast hos män, och genom screeningen beräknas mellan 90 och 100 män årligen kunna räddas till livet.

Vid undersökningen mäts bredden på bukaortan – är den över 30 mm rekommenderar Socialstyrelsen regelbundna uppföljningar, och är vidgningen mer än 55 mm bör patienten erbjudas en förebyggande operation.

I dag erbjuds allmänna undersökningar i landstingen, men de skiljer sig åt både när det gäller ålder på de som undersöks och vid vilka gränsvärden som uppföljning erbjuds.

– För att göra screeningen och vården vid bukaortaaneurysm mer jämlik över landet har vi tagit fram nationella rekommendationer. Utifrån den aktuella forskningen på området har vi hittat den strategi som ger störst hälsovinster, säger Malin Engelmark, projektledare på Socialstyrelsen i ett uttalande på myndighetens webbplats.

Däremot finns det inga rekommendationer för att införa screening av kvinnor.