Foto: Milla Järvelin

I början av december anordnade Sveriges yngre läkares förening, Sylf, sitt första språkkafé för utlandsutbildade läkare. Syftet är att skapa en plattform för svensk- och utlandsutbildade läkare att träffas och samtidigt träna på svenska i en sjukvårdsnära miljö. Lokalen i sjukhusbiblioteket på Karolinska universitetssjukhuset i Solna var bokad för att rymma tolv personer, men det visade sig snabbt vara i underkant. Sammanlagt dök nämligen 32 läkare, varav 25 utlandsutbildade, upp.

– Det var tydligt att det finns ett jättestort behov. Många sa att det var första gången som de var på ett sjukhus efter att de kommit till Sverige och att det var härligt att få känna sig som läkare igen, säger Kajsa Holmberg, som är den hos Sylf som har det övergripande ansvaret för språkkaféet.

Idén grundar sig i önskemål som framkommit i kontakter med utlandsutbildade läkare, enligt Sylfs ordförande Emma Spak. Det vill säga en önskan om att snabbt komma igång med språkträning och få in en fot i den svenska sjukvården.

– Regeringen satsar på snabbspår, men vägen är ändå lång och krokig. Det här är ett sätt att försöka se till att utländska kolleger som finns i asylprocessen och efter de fått uppehållstillstånd kan komma i kontakt med svenskspråkiga kolleger, säger Emma Spak och fortsätter:

– Språkkaféer är ju ingen unik Sylf-idé, men de brukar vara lite mer generella. Vi tänkte att man kan använda den generella idén och försöka yrkesinrikta den, så att språkkaféet också blir en nätverksplats och en kontaktyta med sjukvården.

Ytterligare en träff i Stockholm finns just nu inplanerad, den 16 december i sjukhusbiblioteket på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Planen är dock att språkkaféet ska leva vidare även efter det, och från Sylf:s sida efterlyser man fler svenskspråkiga volontärer. Förhoppningen är att modellen ska sprida sig till andra platser i Sverige. Kajsa Holmberg menar dock att konceptet inte på något vis behöver vara bundet till Sylf, utan välkomnar alla läkare som vill att engagera sig.

Intresserad?

Är man intresserad av att delta i språkkaféer i Stockholm, eller vill veta hur man som läkare på annan ort kan plocka upp konceptet lokalt, är Kajsa Holmberg rätt person att vända sig till: kajsa.holmberg@sylf.se.